Reklama

Kodex chování k lukům

Hobiti prosí všechny majitele luků, aby si přečetli a dodržovali tento kodex chování k lukům. Luky si zaslouží úctu a slušné chování, proto musí být jejich pohoda a zdraví vždy prvořadé a nikdy nesmí být podřízeny škodlivým vlivům.

1. Před použitím

Při všech způsobech přípravy luků musí mít pohoda a zdraví luku přednost před všemi dalšímu požadavky. Toto pravidlo zahrnuje dobré skladování a údržbu luku, způsoby jeho používání, napínání, ale také přepravu luku.

1.1 Skladování

Luk musí být uložen bez kompromisů vůči jeho pohodlí. Luk nemá rád dlouhodobé vystavení zvýšené vlhkosti, špíně ani přímému slunečnímu záření. Pro luk je velice únavné odpočívat v napnutém stavu, proto by se měla vždy před uskladněním citlivým způsobem sundat tětiva.

1.2 Příprava

Příprava musí být pro luk bezbolestná, vždy s ohledem na jeho schopnosti. Tětivu proto sundáváme i nandáváme ohleduplně a opatrně, nikdy zaryjeme jeden konec do země s tím, že se o druhý opřeme celou vahou. Vždy mu s ohnutím pomůžeme kolenem nebo ještě lépe zapřením jednoho jeho ramene o holeň jedné a druhého ramene zezadu o stehno druhé nohy. Luk se smí napínat jen tak, jak dovolují jeho technické parametry, použití delších šípů může způsobit naprasknutí a smrt luku.

1.3 Příslušenství

Tětiva nesmí být luku příliš krátká, střelba s příliš krátkou tětivou je pro něj namáhavá a může vést k poškození nebo smrti luku. Doporučujeme používat vždy originální tětivu nebo alespoň tětivu v přesně stejné délce. Použité šípy nesmí být delší než dovolují technické parametry luku.

1.4 Přeprava

Během přepravy musí být luk chráněn před poškozením. Vozidla musí být suchá, udržovaná ve vysokém standardu a řízená schopnými řidiči:) Schopný pomocník by měl dohlédnout, aby byl luk vypnutý a ležel vždy navrchu, aby nebyl poškozen těžším zavazadlem.

2. Používání

Používání nesmí poškozovat pohodu a zdraví luku. To znamená věnovat před použitím luku dostatečnou pozornost všem prostorám používání, jejich vlhkosti, povětrnostním podmínkám, zalidněnosti a zajištění bezpečnosti.

2.1 Prostory

Střílet ostrými šípy se smí jen v přehledném terénu na viditelné cíle, okolí cíle by mělo být prázdné a přehledné nebo zajištěné sítí na chytání šípů. Jinak je nezbytné použití tzv. LARPových šípů s bezpečnostní hlavicí.

2.2 Počasí

Střílet se nesmí za podmínek extrémního počasí, zvláště za extrémních povětrnostních podmínek, kdy je ohrožena bezpečnost okolostojících, vystřelených šípů a dokonce i luku. V nadměrně vlhkých nebo horkých podmínkách může luk bez problémů fungovat, ale je povinností majitele luku udělat maximum pro jeho pohodlí.

2.3 Uskladnění v terénu

Uskladnění musí být bezpečné, čisté a suché. Nevhodné je uskladnění kdy je luk v cestě, ve vchodu do stanu nebo leží v bahně. Každý luk má právo na vlastní obal a před uložením na očištění čistou vodou, osušení čistým hadříkem a luky dřevěné nebo s dýhou na povrchu na potření včelím voskem.

3. Závěrem

Tento kodex chování k lukům může být čas od času modifikován a náměty všech jsou vítané. Važte si svých luků, ať vám slouží co nejdéle!

 

Hobiti:)


DomůDomů

Košík  

(prázdný)
Reklama